Menu:

Oppningstider
Mån - Fre 9 - 16.30
Torsdag 9 - 18
Laurdag 9 - 14
   
Telefon  
57 65 32 08  
90 53 75 50  

 

Om oss

Tilsette i Erling Røysum AS:

   
Dagleg leiar: Lars Jonny Røysum
 

- Ansvar for drift, innkjøp, sal og uteservice.

Verkstad/butikk: Arild Molland
 

- Ansvar for salg, service og verkstad.

Butikk: Birgitte Loftesnes Røysum
 

- Ansvar for salg og innkjøp tekstil/sko.

Erling Røyum AS har fast servicedag og varelevering kvar torsdag i Balestrand Kommune.