Menu:

Oppningstider
Mån - Fre 9 - 16.30
Torsdag 9 - 18
Laurdag 9 - 14
   
Telefon  
57 65 32 08  
90 53 75 50  

Visste du at?

Med ei varmepumpe kan du oppnå opptil 75 % lågare energiutgifter på oppvarming.

Utvalde lenkjer:

- Panasonic
- Fujitsu
- Enova

Varmepumpe

Me sel, monterar og vedlikeheld varmepumper frå testvinnarane Panasonic og Fujitsu.

Tal frå Enova viser at salet av varmepumper har eksplodert dei siste åra, og stadig flerie vel denne effektive, økonomiske og ikkje minst miljøvenlege formen for oppvarming.

Ta kontakt for ein gratis synfaring og anbefalingar kring montering av varmepumpe i ditt hus.