Erling røysum as

Sikringsradio, jaktradio og GPS er viktige hjelpemiddel for folk og jegarar som ferdast mykje i fjellet.


  • SIKRINGSRADIOEN gir deg tryggleik og gjer at kan kommunisere og varsle når uhellet er ute, sjølv utan mobildekning. Sambandet sine basestasjonar sørger for at din nødalarm når fram til vaktsenralen.

  • Med ein JAKTRADIO kan du enkelt halde kontakt med jaktlaget undervegs i jakta.

Med meir enn 30 års erfaring innan radiokommunikasjon er Erling Røysum AS sertifisert som Sikringradioen sin Eliteforhandlar i Sogn og Fjordane.

Som Eliteforhandlar har vi tilgang til Sikringsradio-registeret og kan programmere og registrere sikringsradioar direkte i butikk. Vi har eigen serviceverkstad for radioar, og i tillegg utfører vi service- og monteringsjobbar på ulike basestasjonar rundt om i fylket.

Har du behov for ei skreddarsydd kommunikasjonsløysing? Ta kontakt med oss!


GARMIN er leiande i verda på GPS navigasjon, og vi kan tilby alle dei populære produkta fra Garmin. Vi har handhaldne GPSar til tur, hundepeilarane Astro og Alpha, GPS klokker og alt du treng av kart og tilbehøyr til din GPS.